Project Description

Nationale Indië herdenking

Vanuit mijn rol als evenementencoördinator voor de gemeente Roermond mocht ik het vergunningenproces begeleiden van dit bijzondere evenement. Vooral de veiligheid was een belangrijk punt bij dit evenement, omdat er een grote groep hoogwaardigheidsbekleders aanwezig was. Duizenden personen bezochten het evenement tijdens een prachtige dag.

Artist Profile

Serge Van
Mullen

Born 1986, Perth, Western Australia